Yuriko Igarashi Kitamura

http://www.wikidata.org/entity/Q110830729

name : 0 >= minCount 1

http://schema.org/Person
http://www.wikidata.org/entity/Q110613778
1937-01-01T00:00:00Z xsd:dateTime
http://www.wikidata.org/entity/Q110800112
http://www.wikidata.org/entity/Q36649
http://www.wikidata.org/entity/Q5
http://www.wikidata.org/entity/Q483501
http://www.wikidata.org/entity/Q17
http://www.wikidata.org/entity/Q6581072
Kitamura en
Kitamura fr
Yuriko Igarashi Kitamura en
Yuriko Igarashi Kitamura fr