Roy Miya

http://www.wikidata.org/entity/Q110830714

name : 0 >= minCount 1

http://schema.org/Person
http://www.wikidata.org/entity/Q110613778
1925-01-01T00:00:00Z xsd:dateTime
http://www.wikidata.org/entity/Q184485
http://www.wikidata.org/entity/Q5
http://www.wikidata.org/entity/Q483501
http://www.wikidata.org/entity/Q24639
http://www.wikidata.org/entity/Q6581097
Roy en
Roy fr
Roy Miya en
Roy Miya fr